Ticaret Hukuku Örnek Sorular 1

1.Aşağıdakilerden hangisi modern görüşe göre Ticaret hukukunun esası olarak kabul edilir? a. Ticarî işlem b. Tacir c. Ticarî işletme d. Ekonomik iş e. Ticarethane